Songkhao-บุหรี่ไฟฟ้า
Rate this post

 WY88 จะพามาทำความรู้จักกับ บุหรี่ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้แบตเตอรี่ในการทำงานเพื่อที่จะสร้างความร้อน และ ไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารต่าง ๆ เช่น นิโคติน (Nicotine) โพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol) กลีเซอรีน (Glycerine) สารแต่งกลิ่น และ รส (Flavoring) และ น้ำ เมื่อเปิดเครื่องนั้นจะมีไฟสีแดงขึ้นพร้อมกันกับการทำงานของแบตเตอรี่ เกิดความร้อนทำให้น้ำยาที่บรรจุอยู่ภายในระเหยขึ้นมาเป็นควัน เมื่อทำการสูบเข้าไปในปอดร่างกายจะได้รับนิโคตินก่อนที่จะถูกพ่นออกมา ไม่มีควันจากการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติแบบทั่วไป บุหรี่ไฟฟ้า นั้นจึงไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ซึ่งนั้นจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง และ โรคเกี่ยวไปกับระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่เล่น เกมพนัน ท่านไหน ที่ใช้บุหรี่แบบไฟฟ้าอยู่ ควรอ่านข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

นักเล่นเกม ใครกำลังที่ใช้ บุหรี่ไฟฟ้า

 บุหรี่ไฟฟ้า กำลังเป็นที่นิยม และ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นทั้งผู้ที่เคยสูบบุหรี่แบบปกติทั่วไป และ ยังผู้ที่เริ่มต้นหรือได้ทดลองสูบบุหรี่ จากสถิติการสำรวจพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ของเยาวชน (National Youth Tobacco Survey) จากจำนวนนักเรียน 2 ล้านคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2557 พบได้ว่า ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลายนั้นมีการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 13 และ ยังมีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัวภายใน 1 ปี ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการอนุญาตให้จำหน่าย หรือ ได้นำเข้า บุหรี่ ไฟฟ้า มีเพียงการลักลอบเพื่อที่จะจำหน่ายในตลาดมืดนั้นจึงทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูลทางสถิติ

คนอีกกลุ่มที่พบได้ว่าใช้ บุหรี่ไฟฟ้า นั้นคือ ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ได้จากกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน 1,000 คนที่มีพฤติกรรมในการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 1 ปี พบได้ว่าร้อยละ 60 มีแนวโน้มที่จะเลิกสูบบุหรี่ และ ลดปริมาณในเรื่องของการสูบ แต่ Dr. Wael Al-Delaimy อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ สาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงถึงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ไว้ว่า ได้จากการวิจัย การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้เลิกพฤติกรรมในเรื่องของการสูบบุหรี่ได้ หนึ่งในตัวแปรสำคัญนั้นคือปริมาณนิโคตินใน บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งนั้นจะเป็นสารเสพติดให้โทษเช่นเดียวกันกับที่พบในบุหรี่ปกติแบบทั่วไป และ เรื่องนี้ยังจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมกันอีกต่อไป

ส่องข่าว ชนิดของ บุหรี่ไฟฟ้า

 บุหรี่ไฟฟ้า ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่แบ่งได้ 3 รูปแบบนั้นคือ แบบที่ 1 (Cigalike) แบบที่ 2 (eGos) และ แบบที่ 3 (Mods) โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้

Songkhao-บุฟรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ ไฟฟ้า รูปแบบที่ 1

หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Cigalike ที่มีรูปลักษณ์ภายนอก ทั้งรูปทรง และ ขนาดที่คล้ายกันกับบุหรี่ปกติทั่วไป แต่จะมีตัวที่ทำให้เกิดไอ และ ยังมีความร้อนเพิ่มเข้ามา

Songkhao-บุฟรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ ไฟฟ้า รูปแบบที่ 2

หรือที่รู้จักกันในชื่อ eGos ที่มีลักษณะที่คล้ายบุหรี่ปกติทั่วไปเช่นกัน แต่มีขนาดใหญ่กว่า หรือมีรูปทรงที่จะแตกต่างกันออกไป และ ยังมีตัวถังที่สามารถถอดออก และ เติม E-Liquid หรือจะเป็น E-Juice ที่มีระดับนิโคติน หรือรส และ กลิ่นแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

Songkhao-บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ ไฟฟ้า รูปแบบที่ 3

หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mods ที่มีลักษณะคล้าย บุหรี่ ไฟฟ้า แบบ eGos แต่ที่มีขนาดใหญ่กว่า และ สามารถที่จะปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาดของตัวที่ทำให้เกิดไอ และ เพิ่มความร้อน รวมไปถึงขนาด และ ปริมาณของ E-Liquid หรือ E-Juice ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ได้แต่ละคน

ข้อดีของการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า

บุหรี่ ไฟฟ้า นั้นมีข้อดีที่แตกต่างได้จากการใช้บุหรี่ปกติทั่วไป เช่น บุหรี่ ไฟฟ้า ที่ไม่มีควันได้จากการเผาไหม้เหมือนในบุหรี่ปกติแบบทั่วไป ทำให้ บุหรี่ ไฟฟ้า ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) หรือสารพิษแบบอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และ โรคเส้นเลือดในสมองแตก และ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกเหนือจากนี้ ยังตรวจพบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระดับที่ต่ำกว่าบุหรี่ปกติแบบทั่วไปอีกด้วย

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอังกฤษนั้นได้เปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า ว่ามีความปลอดภัยได้มากกว่าการใช้บุหรี่ปกติทั่วไปสูงถึง 95% และ ยังมีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยให้เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ สาเหตุสำคัญนั้นคือใน บุหรี่ ไฟฟ้า ไม่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ ที่มีเพียงนิโคตินที่เป็นสารเสพติดแต่จะให้โทษได้น้อยกว่าใบยาสูบ ทำให้ บุหรี่ ไฟฟ้า เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่เสพติดนิโคติน แต่นั้นยังไม่มีหลักฐานทางการวิจัยที่สรุปได้อย่างชัดเจนว่า บุหรี่ ไฟฟ้า นั้นช่วยเลิกบุหรี่ได้จริง และ ในหลายประเทศการจำหน่าย บุหรี่ ไฟฟ้า นั้นถือว่าผิดกฎหมาย รวมไปถึงประเทศไทยด้วย

ข้อเสียของการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า

ใบยาสูบคือสิ่งที่ทำให้บุหรี่ปกติแบบทั่วไปแตกต่างจาก บุหรี่ ไฟฟ้า แต่นิโคตินนั้นยังคงเป็นส่วนประกอบหลักใน บุหรี่ ไฟฟ้า และ ยังเป็นสารเสพติดที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น กระตุ้นสมอง ทำให้เกิดอาการมึนงง กระตุ้นหัวใจทำให้อัตราการทำงานของหัวใจนั้นเพิ่มขึ้น หัวใจทำงานหนัก เกิดภาวะหัวใจวาย ทำให้เส้นเลือดหดตัวซึ่งนั้นจะส่งผลให้เกิดความดันในเลือดสูงขึ้น เส้นเลือดในสมองแตก ปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจเร็ว เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ สมาธิ รวมไปถึง ความคิด ปัญหาของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น เนื่องจากว่า บุหรี่ ไฟฟ้า เข้ามาในประเทศไทยได้ไม่ถึง 10 ปี แพทย์นั้นจึงยังไม่ทราบผลเสียหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายในระยะยาว

นักวิจัยโรงเรียนสาธารณสุข Johns Hopkins Bloomberg ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบว่าในน้ำยา E-Liquid หรือจะเป็น E-Juice ที่ใช้ใน บุหรี่ ไฟฟ้า มีโลหะหนัก ได้แก่ นิกเกิล ตะกั่ว แมงกานีส รวมไปถึง โครเมียม และ แคดเมียม และ สารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในระดับสูง นั้นจึงทำให้องค์การอาหาร และ ยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรวจสอบโดยเรียกร้องให้บริษัทที่ผลิต บุหรี่ ไฟฟ้า ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับส่วนผสมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

นักวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย รัฐลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ และ พบว่าร้อยละ 85 ในไอหรือหมอกจากการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า นั้นมีสารพิษที่ไปทำลายเซลล์ในปาก โดยเฉพาะในผิวชั้นบนสุด รวมไปถึงเหงือก และ ฟัน

จากข้อมูลในปัจจุบัน การใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า แตกต่างไปจากการใช้บุหรี่ปกติทั่วไปนั้นคือ ไม่พบสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้เข้าสู่ร่างกาย แต่การใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า อาจจะมีอันตรายมาก หากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า ที่ได้รับปริมาณนิโคตินเกินขนาด หรือ จะมีการผสมสารเสพติดชนิดอื่นร่วมกันกับนิโคตินเหลว หรือเป็นช่องทางการใช้สารเสพติดชนิดอื่นเข้าสู่ร่างกาย รวมไปถึงสารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกันกับความปลอดภัย หรือ จะเป็นมาตรฐานการผลิต อันตรายที่อาจเป็นไปได้อีกข้อคือ นิโคตินเหลวในบรรจุภัณฑ์ถ้าหากเก็บรักษาไม่ถูกต้องหรือเก็บไว้นาน นั้นอาจจะมีเชื้อราหรือเชื้อโรคก่อตัวขึ้น ทำให้ผู้สูบได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายในขณะใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า และ เยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่อาจเริ่มต้นทดลองด้วยการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า ทำให้เสพติดนิโคตินเหลว และ อาจจะนำไปสู่การสูบบุหรี่ปกติทั่วไปในอนาคต

การระเบิดของ บุหรี่ ไฟฟ้า

ส่องข่าว การระเบิดของ บุหรี่ ไฟฟ้า ปรากฏเพิ่มขึ้นตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของ บุหรี่ ไฟฟ้า ในปี 2558 ว่ามีจำนวนมากถึง 56 ครั้ง โดยนั้นจะมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เด็กหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของ บุหรี่ ไฟฟ้า ในขณะที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ผู้สูบที่สวนสนุกในรัฐฟลอริด้า รวมไปถึงการระเบิดของ บุหรี่ ไฟฟ้า ที่ได้เกิดขึ้นระหว่างชาร์จไฟในรถยนต์ และ ระเบิดขึ้นหลังมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

บุหรี่ ไฟฟ้า ทำงานได้โดยอาศัยแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบของลิเทียม (Lithium) ที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ ซึ่งบรรจุอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับของเหลวซึ่งติดไฟได้ นั่นก็คือน้ำยาสำหรับ บุหรี่ ไฟฟ้า รวมไปถึงจำนวนวัตต์ที่ใช้ ชนิดของแบตเตอร์รี่ และยังมีแรงดันไฟฟ้า การเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และ การนำตัวอุปกรณ์ และ แบตเตอรี่ไปสัมผัสกับโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือเครื่องประดับ นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการระเบิดได้ใน บุหรี่ ไฟฟ้า ได้เช่นกัน

ส่องข่าว บุหรี่ ไฟฟ้า กับกฎหมายของ ประเทศไทย

ในปัจจุบัน บุหรี่ ไฟฟ้า นั้นยังไม่สามารถที่จะทำการซื้อขายกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย ที่มีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายผ่านตลาดมืด หรือทางอินเทอร์เน็ต โดยประกาศ กฎหมาย และ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับ บุหรี่ ไฟฟ้า ในประเทศไทยนั้นมีรายละเอียดดังนี้

ห้ามส่งออกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ บุหรี่ ไฟฟ้า นั้นจะเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2557 หากฝ่าฝืนนั้นจะต้องโทษระวางจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามขายหรือให้บริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าประเภท บุหรี่ ไฟฟ้า และ น้ำยาสำหรับเติม บุหรี่ ไฟฟ้า

  • ผู้ขาย นั้นจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ผลิตหรือสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักร นั้นจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ที่ให้บริการ นั้นจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ จะปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับข่าวสารที่ WY88 นำมาให้อ่านกัน หวังว่าข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านนะครับ

By wee